Digineff.cz: 12 schodů fotoroku

Únor, měsíc milých tváří

Ze tmy půjdeme v únoru na světlo přirozené i umělé – našim tématem budiž portrét. Abych upřesnil  zadání – portrét v naší soutěži, to je záměrné zobrazení člověka, tedy nikoli jakákoli momentka jakékoli osoby a jakéhokoli obličeje. V portrétu se soustředím na jednu osobu nebo skupinu (ano, jsou i skupinové portréty). Fotka pochodující čety vojáků není skupinový portrét, prosím tedy o soudnost.
Ve stručnosti připomenu základní pravidla, k soutěži je třeba se přihlásit, každý může v daném měsíci poslat až tři fotky, může je stáhnout a nahradit jinou fotografií. Při přijetí oprávněným porotcem fotka dostane ohodnocení, avšak  každý další porotce může přispět svým hodnocením a úhrnným počtem bodů má práce své pořadí. Po uzávěrce 28. února má porota dva dny na rozmyšlenou a výsledky budou na Digineffu zveřejněny 3. března – tudíž průběžné pořadí je pracovní, nikoli konečné.


Nejnovější fotografie


Nejlépe hodnocené fotografie